Payday Loans
Company Logo

 

Tartu Lasteaed Ploomike on Tartu linna hallatav munitsipaallasteasutus. Lasteaias on alates 2021. aasta 1. augustist kaks liitrühma.

Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias toimub eesti keeles.

 

2020/2021 õppeaasta teemaks on: Ploomikesed oleme, mängides me õpime.

Eesmärgiks: Läbi mängu õpib laps suhtlema, kogeb tundeid ja oskab neid juhtida, õpib mõistma maailma ja eri olukordi, omandab uut teavet ja oskusi, areneb kujutlusvõime, loovus ja iseseisvus.

Tartu Lasteaia Ploomike moto on: 
Õppides südamega mõtlema ning üksmeelselt tegutsema, loome lastele parema ja ilusama lapsepõlve. 

Tartu Lasteaia Ploomike visioon on:

Tartu Lasteaed Ploomike on lasteaed, kus lapsed tunnevad rõõmu igast lasteaiapäevast.

 

Tartu Lasteaia Ploomike missioon on:

Loome lapsele turvalise ja harmoonilise kasvukeskkonna, väärtustades tervislikke eluviise, loovust ja hoolivust ning toetades koostöös peredega lapse igakülgset arengut.

 

Lasteaia eripäraks on:

 • waldorfpedagoogiliste elementide- ja "Kiusamisest vabaks" metoodika kasutamine;
 • tervist edendavate lasteaedade võrgustikku kuulumine.


Tartu Lasteaed Ploomike väärtused on: 

 • oleme ausad ja hindame koostööd kõigi osapoolte vahel;
 • oleme sõbralikud ja sallivad erinevuste suhtes;
 • oleme töökad ja õpime uusi teadmisi;
 • oleme vastutus- ja otsustusvõimelised;
 • oleme tänulikud;
 • väärtustame ja hoiame waldorfpedagoogikat ning eesti kultuuritraditsioone.

 

Meie nädalarütmi tegevused on:

 • esmaspäev - maalimine,
 • teisipäev - voolimine,
 • kolmapäev - meisterdamine,
 • neljapäev - kriidimaal,
 • reede - küpsetamine.