Payday Loans
Company Logo

 

 

Tartu Lasteaia Ploomike hoolekogu koosseis 2021/2022. õppeaastal:

 

Priit Laos - hoolekogu esimees, Liblikate rühma lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Kairi Kirisaare;

Kadi Vojevodova - hoolekogu aseesimees, Mesimummide rühma asendusliige;

Marii Kangur - hoolekogu protokollija, Mesimummide rühma lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Kadi Vojevodova;

Madli Säre - õpetajate esindaja;

Kaspar Kreegimäe - linna esindaja.

 

Hoolekogu esindaja konkursikomisjonis on Kadi Vojevodova.

 

Hoolekogu esindajate kontaktid on leitavad rühmade infostendidel.

 

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Tartu Lasteaia Ploomike hoolekogu kinnitamine

 

Hoolekogu koosolekute protokollid:

Tartu Lasteaia Ploomike hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 (toidukulu päevamaksumuse otsustamine)

Tartu Lasteaia Ploomike hoolekogu koosoleku protokoll nr 5 (hoolekogu juhtimine ja tööplaan)

Tartu Lasteaia Ploomike hoolekogu koosoleku protokoll nr 6 (eelarve taotlus, tegevusaruanne)

Lisa 1 Ploomike 2022 eelarve taotlus

Lisa 2 Tartu Lasteaia Ploomike tegevusaruanne 2020-21