Payday Loans
Company Logo

Lasteaiatasu koosneb lapse kohatasust ja toidurahast.

 

2022. aasta kohatasu on 81 € kuus.

 

2021. aasta kohatasu arvutamisel võetakse aluseks 14% eelmise kalendriaasta miinimumpalgast ja täisosa täpsus. 2020. aastal oli kuutasu alammäär 584 €, seega kohatasu suuruseks kuus (aastaringselt) ühe lapse kohta on 2021. aastal 81 €.

Täpsemalt saab lugeda siit:

Kohatasu muutmise määrus LVKM2020062500104

Kohatasu kehtestamise määrus LVKM2016063000115

 

Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:

1) 100% vanuselt noorima lapse eest;

2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;

3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

 

Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.

 

Haridusosakond teavitab lapsevanemat kohatasu suurusest e-keskkonna ARNO kaudu.

 

Toidupäeva maksumus Tartu Lasteaias Ploomike on  alates 1. septembrist 2021. aastal 1,65 €, millest hommikusöök on 0,41 €, lõunasöök 0,83 € ja õhtuoode 0,41 €. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab direktor.

 

Toidukulu päevamaksumuse kinnitamise käskkiri

 

Kui lapsevanem otsustab loobuda lapse mõnest toidukorrast, teeb ta sellekohase avalduse direktorile vähemalt seitsme päevase etteteatamise tähtajaga.

 

Lapse puudumisest tuleb lasteasutust teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15.00ks. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb lapsevanemal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.